HİZMET SÖZLEŞMESİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu kullanıcı sözleşmesi, KardelenNET (www.kardelen.net.tr ) hizmet sözleşmesidir. Lütfen dikkatli okuyunuz.


 

1. AçIKLAMALAR:

            İşbu kullanıcı şartları (“Sözleşme”) , Kardelen Gebze Bilişim ( Yeni Mahalle Fatih Cad. No:113/B Çayırova Kocaeli ) adresinde ve (kardelen.net.tr – www.kardelen.net.tr ilgili sitelerin tüm alt alan adları) web sitelerinde faaliyet gösteren ( bundan sonra KardelenNET olarak anılacaktır ) , ile Müşteri ( bundan böyle “Kullanıcı” veya “Müşteri” olarak anılacaktır. ) arasında akdedilmiş, ve müşterinin KardelenNET' e üye olmasıyla yürürlülük kazanmış bir sözleşmedir.

            Bu sözleşme KardelenNET' e üye olduğunuz andan itibaren elektronik olarak kabul etmiş, okumuş, içeriğini tam olarak anlamış ve mutabık olduğunuz beyan edilmiş sayılacaktır.

            İş bu sözleşme, Müşteri'nin KardelenNET' e üye olmasıyla başlar, üyeliğini yazılı talimatı ile sonlandırmasına kadar geçerli olur. Müşterinin üyeliğini sonlandırmasının ardından, hukuken oluşabilecek geçmişe dönük sorumluluklarda, üye olduğu sürece ait zaman dilimi için de sorumlu olduğunu ve 3. kişilere olan yükümlülükleri yüzünden oluşabilecek hukuki sorumluluğu kabul ettiğini beyan ve kabul eder.

            Kabul etmiş olduğunuz bu sözleşme ile, KardelenNET' in  hizmetlerine ait fiyat politikasını, güvenlik politikasını, hizmet politikasını istediği zaman değiştirebileceğini taahhüt etmiş sayılırsınız.


 

2. öN BİLDİRİM:

2.1. Doğruluk beyanı:

           Kullanıcı, KardelenNET'e üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu beyan ve kabul etmiş sayılır. Yasal merciler tarafından adli soruşturma ve kovuşturma esnasında gerekebilecek tüm bilgileri eksiksiz bildirdiğini ve güncel tuttuğunu beyan ve kabul eder.

2.2. Kullanımın yasallığı beyanı:

           a.) Kullanıcı, KardelenNET'e üye olurken talep ettiği hizmetlerin kullanımının, kanuna (3. Madde, 2. kısım, a bendi) ve ilgili kanuna dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklere muhalif olmadığını beyan ve kabul eder.
           b.) Kullanıcı, KardelenNET'e üye olurken talep ettiği hizmetlerin kullanımının,  ICANN uluslararası kurallarını ve kullanım şartlarına uygun olduğunu beyan ve kabul eder.
           c.) Kullanıcı, KardelenNET'e üye olurken talep ettiği hizmetlerin kullanımının, 5237 sayılı TCK' nın şerefe karşı işlenen suçların 8. maddesine muhalif olmadığını beyan ve kabul eder.

2.3. Sözleşme haizliği beyanı: Kullanıcı, KardelenNET'e üye olurken 18 yaşından büyük olduğunu ve kanunen sözleşme yapabilme ehliyetine sahip olduğunu beyan ve kabul eder.


 

3. TANIMLAR:

3.1. Kurum ve Kişiler:

           a.) KardelenNET: Kardelen Gebze Bilişim , Yeni Mahalle Fatih Cad. No:113/B Çayırova Kocaeli ve (kardelen.net.tr – www.kardelen.net.tr ilgili sitelerin tüm alt alan adları) web sitelerini ifade eder.
           b.) Müşteri / Kullanıcı: KardelenNET' e üye olan veya KardelenNET' ten hizmet alan kişi yada kurumları ifade eder.
           c.) Reseller / Bayi: KardelenNET'e üye olan toplu paket sahipliğine haiz kişi yada kurumları ifade eder.
           d.) Resmi Merci: T.C. Kanunları nezlinde yetkilendirilmiş, kurum ve kişileri ifade eder.
           e.) ICANN: International Corporation For Assigned  Names And Numbers / İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu, Uluslararası düzeyde organize olmuş, İnternet Protokolü (IP) adresi alanı tahsisi, protokol tanıtıcı ataması, genel (gTLD) ve ülke kodu (ccTLD) üst Düzey Alan ismi sistemi yönetimi ve kök sunucu sistemi yönetimi işlevlerinden sorumlu kâr amacı gütmeyen kurumu ifade eder.
           f.) Tib: T.C. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve web sitesini (www.tib.gov.tr)  ifade eder.
           g.) Odtü: .tr uzantılı alan adının tahsisine ICANN tarafından yetkili kılınmış olan Orta Doğu Teknik üniversitesi Alan Adı Kayıt Bölümünü ifade eder.

3.2. Kanun / Yönetmelikler ve Politikalar:

           a.) Kanun: Aksi belirtilmedikçe, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kanunu ifade eder.
           b.) Gizlilik / Güvenlik Politikası: http://panel.kardelen.net.tr/gizlilik-politikasi.php adresinde yer alan şartları ve bildirimleri ifade eder.

3.3. Teknik / Teknolojik İçerikler:

           a.) Hosting / Webhosting / Barındırma: Kanunun, 2. maddesinin, m bendinde belirtilen, Yer sağlayıcının sağlamakta olduğu web sitesinin çalışması için gereken barındırma hizmetini ifade eder.
           b.) Domain / Alan adı: Kanunun, 2. maddesinin, m bendinde belirtilen, Yer sağlayıcının sağlamakta olduğu web sitesinin çalışması için gereken alan adının internet ortamında müşterileri adına tahsisi hizmetini ifade eder.
           c.) Server / Sunucu: Kanunun, 2. maddesinin, m bendinde belirtilen, Yer sağlayıcının, kanunun 2. maddesinin, g. bendinde belirtilen internet ortamında yayın yapmak üzere hazırlanmış bilgisayar sistemini ifade eder. 
           d.) Vps: Kanunun, 2. maddesinin, m bendinde belirtilen, Yer sağlayıcının, kanunun 2. maddesinin, g. bendinde belirtilen internet ortamında yayın yapmak üzere hazırlanmış paylaşımlı (bir yada birden fazla müşteri tarafından kaynakları eşit veya eşitsiz olarak bölüştürülmüş) sunucu sistemini ifade eder. 
           e.) Spam:  Alıcı tarafından talep edilmediği halde, bir yada birden çok adet ve defada gönderilen ticari yada ticari olmayan elektronik iletiyi ifade eder.
           f.) Zararlı içerik: Kanunun, 2. maddesinin, g. bendinde belirtilen internet ortamında veri transferinde bulunan kullanıcıların elektronik yada elektronik olmayan sistemlerine zarar veren içeriği ifade eder.
           g.) Bandwith / Trafik: Müşteri' nin barındırma, sunucu veya vps hizmeti için tüketmekte olduğu verilerin miktarını ifade eder.
           h.) Disk Kotası: Müşteri' nin barındırma, sunucu veya vps hizmeti için sahip olduğu toplam veri depolama alanını ifade eder.
           j.) Exploit: Kanunun, 2. maddesinin, g. bendinde belirtilen internet ortamında veri transferinde bulunan kullanıcıların elektronik sistemlerine müdehale etmek için kullanılan yazılım yada sistem açıklarını ifade eder.
           k.) Trojan: Kanunun, 2. maddesinin, g. bendinde belirtilen internet ortamında veri transferinde bulunan kullanıcıların elektronik sistemlerine müdehale etmek için kullanılan zararlı bilgisayar programlarını ifade eder.
           l.) Warez: Telif yasaları çiğnenerek ticareti yapılan telif hakkı saklı materyalleri ifade eder.


 

4. HİZMETLER ve KULLANIMLARI:

4.1. Alan adı:

4.1.1. Alan Adı Aktivasyonu:

           a.) Müşteri, KardelenNET' ten yeni alacağı veya daha önce bir başka firmadan satın almış olduğu, yurtdışı alan adının transferi öncesinde ödemesini peşin gerçekleştirir, ödeme tahsil edildikten sonra sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen doğru beyanıyla, derhal alan adı kayıt altına alınacaktır.
            b.) Müşteri, KardelenNET' ten yeni alacağı veya daha önce bir başka firmadan satın almış yurtiçi alan adının transferi öncesinde ödemesini peşin gerçekleştirir, ödeme tahsil edildikten sonra sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen doğru beyanıyla, Odtü'nün talep etmekte olduğu resmi statüdeki evrakları eksiksiz iletmesinin ardından, başvurusu KardelenNET tarafından gerçekleştirilir. Yurtiçi alan adının onaylanıp / onaylanmaması veya zamanlaması Odtü tarafından gerçekleştirilir. Bu sebeple KardelenNET, Odtü veya Müşteriden kaynaklanacak zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

 

4.1.2. Alan Adı Sorumluluğu:

           Müşteri, satın alımını talep ettiği her alan adı hizmetinde ICANN, kanun ve KardelenNET sözleşmesi şartlarına uyacağını ve bu şartlara göre faaliyet göstereceğini aksi durumda tüm yasal sorumlulukları üstlendiğini beyan ve kabul eder.

4.1.3. Alan Adı Durdurma / İptal:

            Alan adı, Müşteri'nin ICANN, kanun veya KardelenNET sözleşmesi şartlarına uymaması durumunda, ICANN, yasal mercii veya KardelenNET tarafından geçici süreliğine durdurulabileceği yada tamamen iptal edilebileceğini beyan ve kabul eder.

4.1.4. Alan Adı ücret İadesi:

            Müşteri, ödemesi 1 yıldan daha uzun süreli yapılmış yada yeni sipariş verilmiş olsa dahi Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereği ürün yada ücret iadesi talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

4.2. Barındırma Hizmeti:

 4.2.1. Barındırma Hizmeti Aktivasyonu:

      Müşteri, KardelenNET' ten yeni satın alacağı veya daha önce bir başka firmadan satın almış olduğu ve KardelenNET' e aktarmayı talep ettiği hizmetinin başlamasının öncesinde ödemesini peşin gerçekleştirir, ödeme tahsil edildikten sonra sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen doğruluk beyanıyla, derhal barındırma hizmeti başlatılacaktır. Teknik aksaklıklar sebebiyle oluşabilecek gecikmelerden KardelenNET' i sorumlu tutmayacağını ve herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

4.2.2. Barındırılması Yasak Materyaller:

           a.) Müşteri, KardelenNET üzerinden sağlamakta olduğu barındırma hizmeti içerisinden ve dahi üzerinden herhangi bir şekilde KardelenNET sunucularına, ağ iletişimine, İnternet ortamında bulunan diğer 3. kişilere herhangi bir şekilde zarar verecek içerik barındıramaz ve bulunduramaz veya aracılık edemez.
           b.) Müşteri, KardelenNET' ten sağlamakta olduğu barındırma hizmeti üzerinde herhangi bir şekilde warez, trojan, exploit, virüs vb teknolojik zararlı içerikli verileri barındırmayacağını ve barındırma hizmeti üzerinden hiçbir şekilde bilerek yada bilmeyerek spam email göndermeyeceğini, gönderimine aracılık etmeyeceğini, bilgisi dahilinde olmasa dahi sitesinin ve sitesinin aracılık etmiş olduğu tüm işlemlerden haberdar olduğunu ve bu tür içeriklerden dolayı olu#351;abilecek tüm zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
           c.) Müşteri, barındırmakta olduğu içeriklerin hiçbir şekilde kanuna, kanuna dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklere ve ICANN kurallarına aykırı olmadığını ve muhalif olmadığını beyan ve kabul eder.
           d.) Müşteri, gerekli görüldüğü durumlarda adli mercilerin talepleri doğrultusunda yürütülmekte olan bir soruşturmaya yardımcı olmak için, tüm kişisel ve barındırmakta olduğu tüm verilerin yetkili mercilere aktarılabileceğini kabul ve beyan eder.

4.2.3. Barındırma Hizmeti Sorumluluğu:

           Müşteri, aktif edilmesini talep ettiği her barındırma hizmetinde ICANN, kanun ve KardelenNET sözleşmesi şartlarına uyacağını ve bu şartlara göre faaliyet göstereceğini aksi durumda tüm yasal sorumlulukları üstlendiğini beyan ve kabul eder.

4.2.4. Barındırma Hizmeti Durdurma / İptal:

           Müşteri'nin, barındırma hizmet içerik ve prensipleri  konusunda ICANN, kanun veya KardelenNET sözleşmesi şartlarına uymaması durumunda, ICANN, yasal mercii veya KardelenNET tarafından geçici süreliğine durdurulabileceği yada tamamen iptal edilebileceğini beyan ve kabul eder.

4.2.5. Barındırma Hizmeti ücret İadesi:

           Müşteri, ödemesi 1 yıldan daha uzun süreli yapılmış yada yeni sipariş verilmiş olsa dahi Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereği ürün yada ücret iadesi talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

4.3. Reseller Hizmeti:

4.3.1. Reseller Hizmeti Aktivasyonu:

           a.) Müşteri, KardelenNET' ten yeni satın alacağı veya daha önce bir başka firmadan satın almış olduğu ve KardelenNET' e aktarmayı talep ettiği reseller hizmetinin başlamasının öncesinde ödemesini peşin gerçekleştirir, ödeme tahsil edildikten sonra sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen doğruluk beyanıyla, derhal barındırma hizmeti başlatılacaktır. Teknik aksaklıklar veya genel sistem yoğunluğu sebebiyle oluşabilecek gecikmelerden KardelenNET' i sorumlu tutmayacağını ve herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

            b.) Müşteri, KardelenNET' ten faydalanmakta olduğu bu hizmet ile birlikte KardelenNET' i temsil etmediğini, ticari faaliyetlerinden KardelenNET' in sorumlu olmadığını, satın aldığı hizmetin sadece KardelenNET' in tarafına sağlamakta olduğu bir yada daha fazla web sitesinin topluca barındırılabilme hizmeti olduğunu bildiğini ve bu hizmeti kendi inisiyatifi ile kullanıcılarına ücretli veya ücretsiz aktarabildiğini beyan ve kabul eder.

            c.) Müşteri, KardelenNET' ten faydalanmakta olduğu bu hizmette KardelenNET' in ismini kullanarak daha fazla ticari beklenti içerisine girmeyeceğini, bunun bir hizmet faaliyeti olduğunu, teknik tecrübe ve yeteneklilik ile alakalı gerektirdiğini bildiğini beyan ve kabul eder. Bu sebeple KardelenNET' in sadece müşteriye hizmet sunduğunu, Müşterinin, kendisine ait olan müşterilere sunduğu hizmetin KardelenNET ile herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

            d.) Müşteri, KardelenNET' ten faydalanmakta olduğu bu hizmette kendisine ait kullanıcıların oluşabilecek her türlü ticari ve adli sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu sebeple KardelenNET' in taraf sayılamayacağını ve her türlü sorumluluğun Müşteri tarafından üstlenildiğini kabul ve beyan eder.

            e.) Müşteri, hizmet aktivasyonu sırasında oluşabilecek aksilik ve gecikmelerden dolayı kullanıcılarının KardelenNET' i sorumlu tutmayacağını, tüm sorumluluğu üslendiğini beyan ve kabul eder.

4.3.2. Reseller Hizmetinde Barındırılması Yasak Materyaller:  

           a.) Müşteri, KardelenNET üzerinden sağlamakta olduğu barındırma hizmeti içerisinden ve dahi üzerinden herhangi bir şekilde KardelenNET sunucularına, ağ iletişimine, İnternet ortamında bulunan diğer 3. kişilere herhangi bir şekilde zarar verecek içerik barındıramaz ve bulunduramaz veya aracılık edemez.
           b.) Müşteri, KardelenNET' ten sağlamakta olduğu barındırma hizmeti üzerinde herhangi bir şekilde warez, trojan, exploit, virüs vb teknolojik zararlı içerikli verileri barındırmayacağını ve barındırma hizmeti üzerinden hiçbir şekilde bilerek yada bilmeyerek spam email göndermeyeceğini, gönderimine aracılık etmeyeceğini, bilgisi dahilinde olmasa dahi sitesinin ve sitesinin aracılık etmiş olduğu tüm işlemlerden haberdar olduğunu ve bu tür içeriklerden dolayı oluşabilecek tüm zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
           c.) Müşteri, barındırmakta olduğu içeriklerin hiçbir şekilde kanuna, kanuna dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklere ve ICANN kurallarına aykırı olmadığını ve muhalif olmadığını beyan ve kabul eder.
           d.) Müşteri, gerekli görüldüğü durumlarda adli mercilerin talepleri doğrultusunda yürütülmekte olan bir soruşturmaya yardımcı olmak için, tüm kişisel ve barındırmakta olduğu tüm verilerin yetkili mercilere aktarılabileceğini kabul ve beyan eder.
4.3.3. Reseller Hizmeti Sorumluluğu:

           a.) Müşteri, tib tarafından faaliyet için yetkilendirilmiş kişi yada kurum değil ise yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı veya erişim sağlayıcı olarak faaliyette bulunmayacağını beyan ve kabul eder.
            b.) Müşterilerin müşterileri, ile ilgili adli merciler tarafından yapılacak taleplerde, KardelenNET müşterinin müşterilerinin doğruluk beyanıyla ilgili bilgi sahibi olamayacağından dolayı, KardelenNET konuyla ilgili reseller hizmetini sahibi olan müşterinin bilgilerini bildirir. Bu sebeple oluşabilecek tüm sorumluluk müşteri tarafından kabul edilir.

4.3.4. Reseller Hizmeti Durdurma / İptal:

           Müşteri'nin, barındırma hizmet içerik ve prensipleri  konusunda ICANN, kanun veya KardelenNET sözleşmesi şartlarına uymaması durumunda, ICANN, yasal mercii veya KardelenNET tarafından geçici süreliğine durdurulabileceği yada tamamen iptal edilebileceğini beyan ve kabul eder.

4.3.5. Reseller Hizmeti ücret İadesi:

           Müşteri, ödemesi 1 yıldan daha uzun süreli yapılmış yada yeni sipariş verilmiş olsa dahi Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereği ürün yada ücret iadesi talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

4.4. Sunucu Hizmetleri:

 4.4.1. Sunucu Hizmeti Aktivasyonu:

      Müşteri, KardelenNET' ten yeni satın alacağı veya daha önce bir başka firmadan satın almış olduğu ve KardelenNET' e aktarmayı talep ettiği hizmetinin başlamasının öncesinde ödemesini peşin gerçekleştirir, ödeme tahsil edildikten sonra sözleşmenin 2.1. maddesinde belirtilen doğruluk beyanıyla, derhal sunucu hizmeti başlatılacaktır. Sunucu kurulum işlemleri donanım, yazılım ve yeterli zaman ile alakalı olduğundan dolayı 2 ile 72 saat arasında gerçekleştirilir. Teknik aksaklıklar sebebiyle oluşabilecek gecikmelerden KardelenNET' i sorumlu tutmayacağını ve herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

4.4.2. Barındırılması Yasak Materyaller:

           a.) Müşteri, KardelenNET üzerinden sağlamakta olduğu sunucu hizmeti içerisinden ve dahi üzerinden herhangi bir şekilde KardelenNET sunucularına, ağ iletişimine, İnternet ortamında bulunan diğer 3. kişilere herhangi bir şekilde zarar verecek içerik barındıramaz ve bulunduramaz veya aracılık edemez.
           b.) Müşteri, KardelenNET' ten sağlamakta olduğu sunucu hizmeti üzerinde herhangi bir şekilde warez, trojan, exploit, virüs vb teknolojik zararlı içerikli verileri barındırmayacağını ve barındırma hizmeti üzerinden hiçbir şekilde bilerek yada bilmeyerek spam email göndermeyeceğini, gönderimine aracılık etmeyeceğini, bilgisi dahilinde olmasa dahi sitesinin ve sitesinin aracılık etmiş olduğu tüm işlemlerden haberdar olduğunu ve bu tür içeriklerden dolayı oluşabilecek tüm zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
           c.) Müşteri, barındırmakta olduğu içeriklerin hiçbir şekilde kanuna, kanuna dayanılarak çıkartılmış yönetmeliklere ve ICANN kurallarına aykırı olmadığını ve muhalif olmadığını beyan ve kabul eder.
           d.) Müşteri, gerekli görüldüğü durumlarda adli mercilerin talepleri doğrultusunda yürütülmekte olan bir soruşturmaya yardımcı olmak için, tüm kişisel ve barındırmakta olduğu tüm verilerin yetkili mercilere aktarılabileceğini kabul ve beyan eder.

4.2.3. Sunucu Hizmeti Sorumluluğu:

           Müşteri, aktif edilmesini talep ettiği her sunucu hizmetinde ICANN, kanun ve KardelenNET sözleşmesi şartlarına uyacağını ve bu şartlara göre faaliyet göstereceğini aksi durumda tüm yasal sorumlulukları üstlendiğini beyan ve kabul eder.

4.2.4. Sunucu Hizmeti Durdurma / İptal:

           Müşteri'nin, sunucu hizmet içerik ve prensipleri  konusunda ICANN, kanun veya KardelenNET sözleşmesi şartlarına uymaması durumunda, ICANN, yasal mercii veya KardelenNET tarafından geçici süreliğine durdurulabileceği yada tamamen iptal edilebileceğini beyan ve kabul eder.

4.2.5. Sunucu Hizmeti ücret İadesi:

           Müşteri, ödemesi 1 yıldan daha uzun süreli yapılmış yada yeni sipariş verilmiş olsa dahi Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereği ürün yada ücret iadesi talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder.


 

5. Veri Güvenliği ve Veri Kaybı Riski:

5.1. Veri Güvenliği:
           
            Kullanıcı veri güvenliğinin birden çok ve farklı teknolojik hususlar ile alakalı olduğunu bildiğini, bunların  sunucu , internet, yazılım veya donanım gibi çeşitli teknolojilerin doğasında var olduğunu bilir ve bildiğini beyan ve kabul eder. Bu ve işbu sözleşmede adı geçmemiş olan veri güvenliğine açık oluşturabilecek tüm hususların varlığı kabul ve beyan eder. Herhangi bir veri güvenliği riskini bildiğinden dolayı, oluşabilecek herhangi bir sorundan dolayı KardelenNET' i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

5.2. Veri Kaybı Riski:

            KardelenNET haftalık olarak tüm sunucularını ve sunucu müşterilerinin hesaplarını yedekler. Aynı zamanda Müşteri kendi hesabına ait tüm yedekleri kendi bünyesinde tutacağını ve veri kaybı riskinin her zaman var olduğunu bildiğini, beyan ve kabul eder.    Veri kaybı oluşması durumunda, herhangi bir şekilde KardelenNET'in sorumlu olmadığını ve bu doğrultuda hareket edeceğini beyan ve kabul eder.


 

6. KardelenNET'in Bilgilendirme Yükümlülüğü:

            a.) KardelenNET teknik , idari , mali veya herhangi bir başka konuda Müşteri ile olan iletişimini standart olarak müşterinin eposta adresi üzerinden gerçekleştirecektir. Bu sebeple Müşteri sürekli bilgilerini güncel durumda tutacağını beyan ve kabul eder.

            b.) Müşteri bildirmiş olduğu eposta bilgisinin geçerli bir adres olması, hizmet ile ilgili yetkili bir kişiye ait olması gerektiği ve güncel tutulması gerektiğini bilir ve bildiğini beyan ve kabul eder.

            c.) Müşteri bu bildirimlerin eposta ile gerçekleştirileceğini bu sebeple eposta hizmetindeki herhangi bir aksamadan dolayı KardelenNET'i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

            KardelenNET , müşteriyi hizmetleri konusunda üç (3) defa bilgilendirir .

  1. Müşterinin hizmetinin süresi sona ermeden kırk beş (45) gün önce, eposta ile.
  2. Müşterinin hizmetinin süresi sona ermeden otuz (30) gün önce, eposta ile.
  3. Müşterinin hizmetinin süresi sona ermeden on beş (15) gün önce, eposta ile.

           d.) Aynı zamanda Müşteri tarafından gsm numarası doğru beyan edilmiş ise, KardelenNET bir (1) defa da Sms ile bilgilendirmede bulunmaktadır. Sms inde bir elektronik iletim yolu olduğunu ve aksamalar durumunda müşteri, KardelenNET'i sorumlu tutmayacağını beyan eder.

  


 

7. Fesih Hakkı:
           
7.1. Müşterinin Fesih Hakkı:

            a.) Müşteri talep ettiği her an sözleşmesini fesih edebilme hakkına sahiptir, ancak müşteri kendi rızası ile sözleşmesini fesih ettiğinde var olan tüm hizmetlerinin sonlandırılacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

            b.) Müşteri feshin ardından hizmet süresi ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm alacaklarından feragat ettiğini ve bununla ilgili ilerleyen tarihlerde herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.

            c.) Müşterinin herhangi bir borcu var ise KardelenNET' e , sözleşme feshinin ardından vadesinde nakit olarak ödeyeceğini beyan ve kabul eder.

            d.) Müşteri, hizmet süresinin dolması ve hizmet yada hizmetlerinin yenilenmemesi durumunda KardelenNET'in fesih hakkını kullanıp, hizmet yada hizmetlerinin iptal edilebileceğini bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

            e.) Müşteri, kendi rızası ile dahi olsa sözleşmesinin fesih edilmesinin ardından KardelenNET'in hizmetlerine ait yasal LOG kayıtlarını 6 ay süresince saklı tutacağını bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

 

7.2. KardelenNET'in Fesin Hakkı:       
           a.) KardelenNET, müşterinin sözleşmenin herhangi bir maddesini yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunduğunu beyan eder.

            b.) KardelenNET, müşteriye beş (5) gün öncesinden bildirimde bulunarak sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan sonlandırma hakkını saklı tutar.

            c.) KardelenNET, müşterinin teknik veya mali sorunlarını gerekçe göstererek işbu sözleşmeyi, bildirim yapmadan sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda müşterinin hizmet aktivasyonu gerçekleşmemiş ürünler için ödediği ücret müşteriye iade edilir. Ancak Devam eden hizmetleri ile ilgili yapmış olduğu ödemeleri iade edilmez.


 

8 Uyuşmazlık:

            Yetkili alan adı operatörleri ve uluslar arası alan adı uyuşmazlıklarının çözümü politikasına tabi itilaflar haricinde, işbu sözleşme, kanunlar arasındaki itilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak, ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklı her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.   

 

KardelenNET Hukuk Müşaviri

Powered by WHMCompleteSolution

KAPAT BİZ SİZİ ARAYALIM?